fredag 17 februari 2012

Chic-lits vara eller icke vara


I det senaste numret av Vi läser hade de en artikel om chic-lit som genre. Tydligen anses chic-lit av många som en "dålig" genre. Det började bra med Marian Keys men sedan har många författare kommit efter och kvaliteten på böckerna har försämrats, så nu anses det inte längre okej med chic-lit utan man ska i stället  skriva relationsromaner.

Vad chic-lit ska innehålla kanske också är olika för olika människor. Så här står det på wikipedia:
Chick lit, från chick (i betydelsen ung kvinna) och lit (litteratur), en litteraturgenre som skildrar livet för storstadskvinnor i 20- och 30-årsåldern. Genren etablerades år 2000. Oftast är böckerna skrivna av kvinnor och riktar sig till kvinnor. Karaktärerna är inte sällan över-analyserande unga kvinnor som söker perfektion, vare sig det är att hitta en partner, ett jobb eller en lägenhet.

Om det stavas chic-lit eller chick-lit är också en fråga. Det står olika överallt!

Hur är din relation till chic-lit och hur tänker du kring det som stod i senaste Vi läser?

Inga kommentarer: