lördag 5 april 2014

Blicken

Blicken är kirurgen Åke Larssons debut och är något så annorlunda idag som en sjukhusroman. Det
är sällan som romaner utspelas på sjukhus just nu, det är möjligen någon deckare som kan befinna sig där ibland men inte på det sätt som man är i Blicken. 

Rickard Falck är en ganska ny vikarie på ett universitetssjukhus och arbetar som kirurg. Vi får följa med i vad som händer på dagarna på hans kirurgmottagning och i operationssalen. Det är många utmaningar och svårigheter som Rickard ställs inför både i jobbet och på det privata planet.

Boken är intressant och gav mig inblick i en verksamhet som inte tillhör min vardag. Jag läser gärna nästa bok av Åke Larsson också!

Inga kommentarer: